REIKI

 

Usui

Wat is Reiki?

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen, Handoplegging dus.

Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik.
Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht.

De energie gaat daar naartoe waar het nodig is,

Een voorbeeld;
Een golf van de zee die op het strand uitloopt, zal de gaten in het strand met water vullen, op de rest van het strand zal geen water blijven staan.

Zo is het ook met de energie die u ontvangt, vergelijk de golf met de energie
en het strand met het lichaamen,
de energie zal daar blijven waar het nodig is.
strand

Dit houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen.
De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, (ontstaan door disharmonie) verminderen of zelfs verdwijnen.
Doordat het fysieke lichaam lekker in zijn vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen.

Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je fysieke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal.

Hierdoor treedt er een positieve verandering op, niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet.
En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken en te geven.
Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek.
Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave.
Wat je voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.’

Mikao Usui gaf de Japanse naam aan universele levensenergie.
Niet om iets nieuws te creëren, maar om uitdrukking te geven aan de vorm waarin hij deze universele levensenergie aan de wereld wilde presenteren.
Usui
Ook hij kende de andere aloude en cultuurbepaalde omschrijvingen van deze energie: zoals bv. Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang, Life Force.

De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad).

Een Reiki-behandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.
De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), de ander merkt daar niets van.
De een heeft bewijs nodig, een ander heeft vertrouwen.

Top